Huurvoorwaarden

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Huren bij Volksspelen Madeleine moet voor beide partijen aangenaam en helder zijn. Heb je vragen? Praat erover voordat je de spelen gebruikt.


1) Algemeen

 1. Door spelen te reserveren bij Volksspelen Madeleine, verklaar je je als huurder akkoord met alle onderstaande voorwaarden.
 2. *Als je deze voorwaarden niet naleeft, mag Volksspelen Madeleine de directe en indirecte kosten aan jou doorrekenen, je reservatie annuleren, je waarborg inhouden, de huurprijs inhouden en/of het verhuurcontract verbreken.


2) Reserveren

 1. Je kan de volksspelen voor een bepaalde huurperiode reserveren via deze website.
 2. Als de volksspelen nog beschikbaar zijn op die data, dan krijg je een huurcontract en factuur.
 3. Het huurcontract moet je ondertekenen en ten laatste bij het ophalen van de spelen terugbezorgen.
 4. Pas als de factuur betaald is, is de reservatie definitief. 


3) Kostprijs en betalen

 1. De huurprijs betaal je per dag waarop je een spel gebruikt.
 2. Bovenop de huurprijs betaal je per verhuur een waarborg van 50% van de huurprijs en minimum van € 50.*
 3. De waarborg betaal je in cash op het moment van overhandiging van de spelen.
 4. Het bedrag schrijf je over op rekeningnummer BE83 9731 6647 9215. Vermeld je naam en huurdata in de mededeling. 
 5. Volksspelen Madeleine betaalt je de waarborgsom terug als we de volksspelen op tijd, zonder schade en volledig terugkrijgen.


4) Afhalen en terugbrengen

 1. Je moet als huurder in principe zelf vervoer regelen.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan Volksspelen Madeleine de spelen inladen en vervoeren tegen €80 per begonnen uur + €1/km voor de heen- en terugrit. 
 3. Je neemt ten laatste een week vooraf contact op om een tijdstip af te spreken voor het afhalen en terugbrengen.
 4. Je komt deze afspraken stipt na. We houden rekening met een marge van 30 minuten.*
 5. Per dag dat je de spelen te laat terugbrengt, moet je een extra dag huur betalen.
 6. De volksspelen zijn kostbare en unieke stukken. Je moet ze met zorg in een overdekt voertuig transporteren.*
 7. Bij afhaling controleer je de staat van de spelen. Eventuele schade of gebreken moet je op dat moment melden. Vanaf het moment van overhandiging ben je als huurder verantwoordelijk voor alle schade of gebreken. 
 8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het in-en uitladen. 
 9. Bij het terugbrengen controleren we samen de volksspelen op schade en gebreken. Reken hiervoor op 15 minuten.
 10. Wil je discussie vermijden, vraag dan een ondertekend bewijs van ontvangst in goeie staat.


5) Gebruik en toezicht

 1. Je mag de spelen niet doorverhuren aan derden.
 2. Als huurder moet je zorgen voor toezicht op de spelen. Volksspelen Madeleine is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
 3. Als je zelf geen toezicht kan of wil voorzien, dan kan je Volksspelen Madeleine vragen om toezicht te voorzien. Dat kost €60 per begonnen uur + €1/km voor de heen- en terugrit.
 4. Je mag zonder uitdrukkelijke toestemming de spelen niet in open lucht gebruiken.*
 5. De spelen mogen in geen enkel geval in de regen staan.*
 6. Je mag de spelen niet rechtstreeks op gras of op een vochtige ondergrond plaatsen.*
 7. Je mag geen glazen, flesjes of bekertjes op de spelen plaatsen, niks op de spelen kleven of op de spelen schrijven.
 8. Volg de instructies op die je in de speluitleg en de gebruiksaanwijzing vindt.
 9. Instructies voor het opzetten van de spelen vind je op de website bij elk spel. Volg die instructies op!
 10. Je zorgt zelf voor een verzekering B.A. tegenover Volksspelen Madeleine en derden. Meestal volstaat de familiale verzekering hiervoor.


6) In geval van schade

 1. Bij sporen van gras, regen, vocht, kringen, kleefband of potlood, verf, stift… wordt de volledige waarborg ingehouden.*
 2. Als er stukken verdwenen zijn of als er schade is die hersteld moet worden dan moet je die vergoeden. Als de waarborg hiervoor onvoldoende blijkt, wordt de rest vereffend per factuur.
 3. Indien mogelijk voert Volksspelen Madeleine de herstellingen zelf uit in het eigen atelier aan € 40/uur.
 4. Voor kleine herstellingen of vervangingen (ook een kegel, balletje, muntje, ring, bout…), wordt een minimum van 10 euro aangerekend als administratiekost.


7) Annuleren

 1. Je moet elke annulatie via e-mail doorgeven aan bert.vertommen@gmail.com. In die e-mail moet je de naam waarop je reserveerde en je geplande huurdatum duidelijk vermelden.
 2. Elke annulatie levert ons extra werk op. Bovendien is het soms te laat om de spelen nog aan iemand anders te verhuren. Daarom betalen we je de waarborg terug, maar verminderd met een administratiekost die afhankelijk is van het moment waarop je ons verwittigt:
Aantal dagen voor de huurdatum:
Administratiekost:
meer dan 21 
20% van de waarborg, met een minimum van €20
21-7
50% van de waarborg, met een minimum van €30
minder dan 7
de hele waarborg