Huurvoorwaarden Goeie afspraken maken goeie vrienden.

Volksspelen huren bij Madeleine moet voor beide partijen aangenaam en helder zijn. Heb je vragen? Praat erover voordat je de spelen gebruikt.

1) Algemeen

 1. Door volksspelen te reserveren bij Madeleine, verklaar je je als huurder akkoord met alle onderstaande voorwaarden.
 2. Als je deze voorwaarden niet naleeft, mag Madeleine de directe en indirecte kosten aan jou doorrekenen, je reservatie annuleren, je waarborg inhouden, de huurprijs inhouden en/of het verhuurcontract verbreken.

2) Aanvragen en reserveren

 1. Je kan de volksspelen van Madeleine voor één of meer huurdata aanvragen via het formulier op deze website.
 2. Als de volksspelen nog beschikbaar zijn op die data, dan bevestigt Madeleine je aanvraag en krijg je het huurcontract.
 3. Binnen de week na de bevestiging van je aanvraag, moet je in cash of via overschrijving de waarborg betalen.
 4. Pas nadat Madeleine je waarborgsom heeft ontvangen, worden de spelen voor je gereserveerd.
 5. Ten laatste één week voor de huurdatum moet Madeleine de betaling van de volledige huurprijs ontvangen.
 6. Als je minder dan een week voor de huurdatum je aanvraag doet, moet je de volledige huurprijs op de dag van de aanvraag betalen.
 7. Die huurprijs moet je overschrijven op BE83 9731 6647 9215, met vermelding van de naam van de aanvrager + huurdata. 
 8. Het huurcontract wordt ten laatste bij de ophaling of levering door beide partijen ondertekend.

3) Waarborg

 1. Bovenop de huurprijs vraagt Madeleine per verhuurperiode een waarborg.
 2. De waarborg is de helft van de huurprijs, met een minimum van 50 euro.
 3. Madeleine betaalt je enkel de waarborgsom terug als we de volksspelen op tijd, zonder schade en volledig terugkrijgen.

4) Afhalen en terugbrengen

 1. Minstens 7 dagen vooraf neem je contact op om een tijdstip af te spreken voor het afhalen en terugbrengen.
 2. De volksspelen zijn kostbare en unieke stukken. Je moet ze dan ook met zorg en in een overdekt voertuig transporteren. Doe je dat niet, dan zal Madeleine de spelen niet meegeven en de huurprijs inhouden. De waarborg wordt in dat geval wél terugbetaald.
 3. Als je de spelen niet op het afgesproken tijdstip komt ophalen, mag Madeleine het verhuurcontract verbreken en de huurprijs inhouden. De waarborg wordt in dat geval wél terugbetaald.
 4. Bij afhaling controleer je zelf de staat van de spelen. Eventuele schade of gebreken moet je op dat moment melden. Vanaf het moment van overhandiging ben je als huurder immers verantwoordelijk voor alle schade of gebreken.
 5. De huurder moet de spelen zelf in-en uitladen.
 6. Je moet zelf de spelen terugbrengen op het afgesproken tijdstip. Als je de spelen te laat terugbrengt, houdt Madeleine de waarborg in.
 7. Per dag te laat moet je de kost betalen van een extra dag huur.
 8. Bij het terugbrengen controleert Madeleine de volksspelen op schade en gebreken.
 9. In uitzonderlijke gevallen kan Madeleine de volksspelen leveren tegen betaling van 40 euro per begonnen uur + 0,5 euro/km voor de heen- en terugrit vanuit Brugge.

5) Gebruik en toezicht

 1. De spelen mogen niet aan derden worden doorverhuurd.
 2. Als huurder moet je instaan voor toezicht op de spelen. Jij bent als huurder verantwoordelijk hiervoor.
 3. Als je zelf geen toezicht kan of wil voorzien, dan kan je Madeleine vragen om toezicht te voorzien tegen betaling van 40 euro per begonnen uur + 0,5 euro/km voor de heen- en terugrit vanuit Brugge.
 4. Je mag de spelen niet zonder uitdrukkelijke toestemming in open lucht gebruiken.
 5. De spelen mogen in geen enkel geval in de regen staan.
 6. Je mag de spelen niet op gras of op een vochtige ondergrond plaatsen.
 7. Je mag in geen geval glazen, flesjes of bekertjes op de spelen plaatsen, kleefband gebruiken of op de spelen schrijven.
 8. Bij de spelen zit een handleiding met de speluitleg en een gebruiksaanwijzing per spel. Volg deze instructies op.
 9. Madeleine is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die gebeuren bij het gebruik van het gehuurde materiaal.

6) In geval van schade

 1. Bij sporen van gras, regen, vocht, kringen van glazen of flesjes, kleefband of potlood, verf, stift… wordt de volledige waarborg ingehouden.
 2. Als er stukken verdwenen zijn of als er schade is die hersteld moet worden voor een volgende verhuur, dan moet je die vergoeden. Als de waarborg hiervoor onvoldoende blijkt, wordt de rest vereffend per factuur.
 3. Indien mogelijk voert Madeleine de herstellingen uit in het eigen atelier aan € 40/uur.
 4. Voor kleine herstellingen of vervangingen (kegel, balletje, muntje…), wordt een minimum van 12 euro aangerekend als administratiekost.
 5. De huurder zorgt zelf voor een verzekering B.A. tegenover Madeleine en derden.

7) Annuleren

 1. Het kan gebeuren dat je je reservatie wilt annuleren. Dat levert ons onnodig extra werk op. Daarom betalen we je de waarborg terug, maar verminderd met een administratiekost die afhankelijk is van het moment waarop je ons verwittigt:
 2. Dagen voor de huurdatum Administratiekost

  > 30

  20% van de waarborg, met een minimum van 20 euro

  30-10

  70% van de waarborg, met een minimum van 35 euro

  < 10

  de hele waarborg, met een minimum van 50 euro

 3. Je moet elke annulatie via email doorgeven aan bert.vertommen@gmail.com. In die e-mail moet je de naam waarop je reserveerde en je geplande huurdatum duidelijk vermelden.